14 بهمن 1401

مدرک تایید شناسایی – یک کپی رنگی از مدرک شناسایی (گذرنامه، کارت ملی، گواهینامه رانندگی یا هر سند دیگری که توسط منبع مستقل و معتبری صادر شده و حاوی عکس شما باشد). مدرک ارائه‌شده باید معتبر باشد و نام کامل، تاریخ تولد، تاریخ صدور/ انقضاء و شماره سریال را به وضوح نشان دهد

مدرک تاییدیه آدرس:  قبض اخیر آب، برق یا گاز، صورت حساب بانکی یا کارت اعتباری و غیره). مدرک ارائه‌شده باید تمام‌صفحه باشد، به تازگی صادر شده باشد- ظرف 3 ماه و نام، آدرس (صندوق پستی مجاز نیست) و خدماتی که این مدرک برایش صادر شده را به وضوح نشان دهد

مشخصات اقتصادی – این یک نمای کلی از وضعیت اقتصادی شماست.

به عنوان یک شرکت رگوله، ما مطابق با تعدادی رویه‌ها و قوانین تعیین‌شده توسط اداره خدمات مالی سیشل فعالیت می‌کنیم. این رویه‌ها شامل جمع‌آوری مدارک کافی از مشتریان ما در رابطه با احراز هویت (مشتری خود را بشناسید)، از جمله جمع‌آوری یک کارت شناسایی معتبر و یک صورت حساب جدید آب، گاز یا برق (ظرف 3 ماه) یا اظهارنامه بانکی است که آدرس مشتری را که با آن ثبت‌نام کرده، تأیید می‌کند

 

خیر، نیازی به بارگذاری مدارک جدید برای هر حساب جدید نیست. اگر از اطلاعات شخصی/تماس مشابه حساب قبلی خود استفاده می‌کنید، و اگر مدارک احراز هویت شما هنوز معتبر باشد و منقضی نشده باشد، حساب جدید شما به طور خودکار تأیید خواهد شد.