14 بهمن 1401
استراتژی های تریدینگ

اسپرد در معاملات فارکس چیست؟

کارگزاران بازار فارکس دو قیمت متفاوت را برای یک جفت ارز به شما اعلام می کنند: قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی. “پیشنهاد” قیمتی.

ادامه مطلب